MACIEJ BOŁKOWIEC

Adwokat Kościelny

Maciej Bołkowiec obecnie realizuje studia doktoranckie z zakresu n. teologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego na UKSW w Warszawie, Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Teologicznego na UMK w Toruniu, a swoją wiedzę pogłębia także poprzez studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Posiada stopień licencjata rzymskiego zarówno z prawa kanonicznego jak i z teologii. Prelegent wielu konferencji naukowych zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Laureat stypendiów i grantów naukowych, w tym grantu ufundowanego przez John Tempelton Fundation oraz Center for Philosophy and Theology at Notre Dame University (USA).